Conversation Between Fernando and sachiepvien

1 Visitor Messages

  1. Giấy tờ tùy thân là ǵ? Tại sao nó quan trọng ? :"heo thói quen rất nhiều người dân sử dụng CMND hết hạn, hơn nữa họ cho rằng cái đích cuối cùng của công chứng là đảm bảo tính xác thực (đúng người), c̣n CMND hết hạn hay c̣n hạn th́ vẫn là giấy tờ tuỳ...". Ban cần biết thêm nhiều hơn nữa? Xem thêm ở đây: giấy tờ tuỳ thân
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1