chúng tôi cần bán hóa chất NaOH 99%

chúng tôi chuyên nh*p khẩu v* cung cấp hóa chất NaOH 99% hay còn gọi l* xút vẩy

hóa chất chemivina chuyên nh*p khẩu xút 99 từ nh* máy tại các nước như: China, Taiwan, Ấn Độ, Korea...

Xút l* hóa chất ko thể thiếu cho các ng*nh tẩy r*a, x* lý nước, dệt nhuộm, các ng*nh công nghiệp chủ yếu...
quý khách có nhu cầu liên hệ:
0943 78 65 86 - 0919 38 23 63Email:
chemivina22@gmail.com -
Website: