Results 1 to 2 of 2

Thread: Evony - name of generals

 1. #1

  Evony - name of generals

  Hi

  In Evony, the name of a Korean general was written in Chinese pronunciation for some reason.

  The correct spelling of "Jin Yuxin" is "Kim Yushin".

  It will be appreciated if the information can be updated accordingly.

  Thank you.

 2. #2
  Tôi đề nghị nhà phát hành Evony, xem xét cập nhật tên của các vị tướng theo đúng nguyên bản gốc tiếng Anh, và thống nhất chung. Không dịch theo từng ngôn ngữ. V́ ư nghĩa dịch rất khác nhau cho mỗi loại ngôn ngữ, người chơi rất khó nhận biết và khi nhắc đến vị tướng . Trân trọng .

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •