Chào Amin ḿnh là Tiểu tiên. Acc A Nan ID: 63962460 của ḿnh bị mất liên kết khi ḿnh chuyển sang dùng điện thoại mới. Mong Admin hướng dẫn cách lấy lại accc. Xin cảm ơn