Tôi không hiểu rơ quy luật của việc lắp ráp các kỹ năng cho tuớng của ḿnh. Theo tôi nên có tiêu đề cho ô kỹ năng( ô dành cho tấn công, ô dành cho pḥng thủ, ...)hay các tính năng nào có thể lắp vào vị trí ô nào, loại nào có thể thay thế cho nhau. ... Hoặc trước khi ô nào đó bị thay thế nó sẽ được nhấp nháy để thông báo...