Αν μπορείτε και είναι εύκολο να βάλετε και την Ελληνική γλώσσα για να μπορούμε να μιλάμε ποιό εύκολα με τούς Συμμάχους. Ευχαριστώ .