Tôi đă vô t́nh huỷ liên kết tài khoản của tôi với facebook. Hăy giúp tôi lấy lại nó.
Sv:118+119
ID: 24467010
Name: HùngAnh🐉

Tài khoản mới:
118+119
ID: 24965225
Name: Bánh Ống