James thn mến!
Ti đang chơi tại sv34, tn trong game l Magic-MU, ID l 13351069.
Ti khng thể đăng nhập vo ti khoản. Ti đ yu cầu gip đỡ nhưng chưa nhận được phản hồi.
Lm ơn hy gip ti.
Cm ơn ban thật nhiều.