Search:

Type: Posts; User: Phuonganh3001

Search: Search took 0.03 seconds.

 1. View Post

  Tài khoản của tôi cũng có thông báo như của bạn gặp phải. Nhưng khi tôi liên hệ hỗ trợ khách hàng th́ họ không nêu bất kỳ cách nào để mở tài khoản. Không thể tin tưởng evony.
 2. Replies
  5
  Views
  6

  View Post

  Tôi khẳng định với bạn không có bất kỳ thứ gọi là “ real money trades” ở S8. Rafik đă tiêu tốn rất nhiều tiền và thời gian cho tṛ chơi này. Và bạn khoá tài khoản của anh ấy và một số người khác mà...
 3. View Post

  Tôi cũng bị khoá tài khoản giống như những ǵ bạn đang gặp phải. Và họ đă không mở tài khoản cho tôi mà không đưa ra bất kỳ lư do và bằng chứng nào về việc khoá tài khoản của tôi (id 10463473)
 4. Replies
  8
  Views
  9

  View Post

  Tôi không hiểu “ real money trades” là như thế nào trong tṛ chơi. Các bạn có bằng chứng về việc đó. Hay chỉ nghe lời nói của những kẻ phá hoại và ganh tỵ
 5. Replies
  20
  Views
  21

  View Post

  Tôi yêu cầu Evony đưa ra bằng chứng về việc giao dịch bằng tiền thật. Tôi không hiểu “real money trades” là như thế nào? Nếu không có bằng chứng về việc đó mà chỉ qua những lời nói của một người chơi...
 6. Replies
  20
  Views
  21

  View Post

  Mày có bằng chứng không messorem. Hay mày bị bọn tao đánh nhiều quá không phát triển được nên ganh tỵ nên ra đây nói vớ vẩn. Hăy chứng minh lời mày nói. Không có bằng chứng th́ đừng sủa bậy
 7. Replies
  20
  Views
  21

  View Post

  Tôi muốn hỏi “ real money trades” trong tṛ chơi là như thế nào ? Các bạn có bằng chứng về việc giao dịch đó không ? Nếu các bạn không chứng minh được tài khoản của tôi ( id 10463473) giao dịch bằng...
 8. Replies
  20
  Views
  21

  View Post

  Bạn nói tôi thả bong bóng và cho người khác tấn công để bán tài nguyên. Vậy ai có thể tấn công 456M với hơn 9M quân đội. Bọn mày khoá tài khoản vô cớ.
 9. Replies
  8
  Views
  9

  View Post

  Mày có chứng cứ không mà nói thế hả ? Thây pow tao cao mà ít nạp tiền nên bọn mày khoá à. Lũ khốn nạn
 10. Replies
  20
  Views
  21

  View Post

  Bạn không thể dựa vào lời nói mà không có bằng chứng về việc đó. Tôi không bán bất ḱ thứ ǵ. Tôi tốn rất nhiều tiền cho tṛ chơi. Các bạn khoá tài khoản một cách không thuyết phục.
 11. Replies
  8
  Views
  9

  Id 10463473

  Id 10463473
 12. Replies
  20
  Views
  21

  View Post

  Xin chào james. Bạn cần đưa ra bằng chứng rơ ràng của việc giao dịch. Tôi đă tốn rất nhiều tiền và thời gian để đạt được 456M. Tôi khẳng định tôi không vi phạm bất cứ điều ǵ. Nếu bạn không đưa ra...
 13. Replies
  20
  Views
  21

  View Post

  Tài khoản của tôi id 10463473 bị khoá mà không rơ lư do. Tôi không vi phạm bất cứ quy tắc nào của tṛ chơi. Evony đă khoá tài khoản của tôi mà không thông báo bất cứ điều ǵ. Tôi cần lời giải thích...
 14. Replies
  8
  Views
  9

  View Post

  Rất nhiều tài khoản đă bị khoá mà hỗ trợ khách hàng không trả lời rơ ràng tại sao lại khoá những tài khoản đó. Tôi là một trong những người bị Evony khoá tài khoản. Nếu tôi vi phạm tôi muốn các bạn...
Results 1 to 14 of 14