Conversation Between Ea0596@gmail.com and sachiepvien

1 Visitor Messages

  1. Giải đáp về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại Hàn Quốc :"t, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra “tính quốc tế” của ḿnh là lợi thế. Là sinh viên quốc tế, tôi có thể làm việc tại Hàn Quốc chứ? Nếu bạn có ư định kiếm việc làm bán thời gian trong thời gian học tập ...". Ban muốn đọc thêm nhiều hơn nữa? T́m đọc thêm tại đây: Trả lời về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại Hàn Quốc by Anhlt Du hoc Tri Tai
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1